Προσφορά - Παραγγελία

Ζητήστε την προσφορά μας, ή κάντε την παραγγελία σας για τα είδη που σας ενδιαφέρουν.

Αποστείλατε, στο e-mail : info@klapsinakis.gr ή στο fax : 28310 23704.

Άμεσα οι υπεύθυνοι των τμημάτων θα επικοινωνήσουν μαζί σας για την εξυπηρέτηση σας.

Κατεβάστε το φύλλο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

σε μορφή excel ή σε μορφή pdf

Κατεβάστε το φύλλο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

σε μορφή excel ή σε μορφή pdf


"Κλαψινάκης",... ζητήστε και θα βρείτε αυτό που θέλετε