Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000-2001 & Πολιτική Ποιότητας

 
 

Με την πεποίθηση ότι για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησής μας ήταν απαραίτητη η καταγραφή του λειτουργικού της συστήματος και των διεργασιών βελτίωσής του, προχωρήσαμε το 2002 σε συνεργασία με την εταιρεία πιστοποιήσεων DQS HELLAS στην απόκτηση ελληνικού και διεθνούς πιστοποιητικού ISO 9002.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αναγνωρίζοντας ότι η εξυπηρέτηση είναι καθοριστικός παράγοντας για την ικανοποίηση των πελατών μας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση μας έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους.

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε, τεκμηριωμένες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου καθώς και προγράμματα ποιότητας που καλύπτουν όλα τα στάδια, από την παραγγελία των εμπορευμάτων στον επιλεγμένο προμηθευτή έως την παράδοση στον καταναλωτή.

Για να εξασφαλίσουμε τα παραπάνω επενδύουμε συνεχώς:

  • Στη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού μας,
  • Στη συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών μας,
  • Στην ανάπτυξη των υποδομών της εταιρείας και του δικτύου υποστήριξης των πελατών μας,
  • Στον καλό σχεδιασμό του ελέγχου ποιότητας, αλλά και στις συνεχείς εσωτερικές επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση σεμιναρίων για την πλήρη εφαρμογή του,
  • Στη συνεχή αξιολόγηση της εταιρείας από τους ίδιους τους πελάτες μας μέσω της συμπλήρωσης ειδικών «δελτίων εντυπώσεων».

Certified Management System Quality Management iso 9001:2000